FAQ

Wanneer kan ik het beste solliciteren?

Je kan gedurende het hele jaar solliciteren. Ben je in het laatste jaar van je studie en wil je solliciteren bij ons kantoor in Antwerpen, dan raden we je aan om dit te doen in het eerste semester van je laatste studiejaar.

Hoe verloopt het sollicitatietraject?

We trachten het volledige traject binnen de maand af te ronden. Na het ontvangen van je cv en motivatiebrief krijg je binnen een week bericht of je al dan niet wordt uitgenodigd voor een eerste gespreksronde. Normaliter wordt er een gesprek van twee uur ingepland met twee consultants, waarin enerzijds wordt getoetst of er een match is qua persoonlijkheid en achtergrond en anderzijds je analytische skills en probleemoplossend vermogen worden getest op basis van een case. Nadien contacteren we je binnen de week om bij een positieve evaluatie een volgende gespreksronde in te plannen, waarin we iets dieper ingaan op je drijfveren en motivatie voor het consultancy vak en nog openstaande vragen van beide partijen zullen worden beantwoord. Ook bij dit gesprek zal er een case worden voorgelegd. Vervolgens worden de evaluaties met de partner doorgesproken en word je bij een positieve evaluatie uitgenodigd voor een kennismaking met de partner waarbij een contract kan worden aangeboden.

Hoe verloopt het case-interview en waar letten we op?

In een case-interview bespreek je een business case uit de praktijk, die representatief is voor het soort opdrachten waarmee je te maken zult krijgen. Je krijgt de tijd om de case individueel uit te werken en eventueel een presentatie voor te bereiden. Tijdens de presentatie en bespreking van je bevindingen is het belangrijk om de volgende zaken in het achterhoofd te houden. Allereerst zijn we tijdens een case-interview niet op zoek naar het ene juiste antwoord, maar willen we inzicht verkrijgen in de manier waarop jij problemen structureert en tot oplossingen komt. Het is daarom van belang om de interviewers inzicht te geven in je redenering, afwegingen en aannames. Wees daarbij overtuigd van je oplossing, maar durf tegelijkertijd je antwoord bij te stellen als je door de vragen van de interviewers aanvullende inzichten krijgt. Daarnaast vinden wij het bezit van creativiteit belangrijk voor ons vak en onze werkwijze. Probeer daarom in de uitwerking van de case out-of-the-box te denken, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat oplossingen concreet en haalbaar moeten zijn.

Welke ontwikkelingsmogelijkheden biedt Policy?

Je leercurve binnen Policy Research is steil. Doordat je in projectteams werkt, wordt je door je projectleider en collega’s continu uitgedaagd om een stap verder te denken en jezelf te verbeteren. Onze projecten duren gemiddeld 3-6 maanden en worden uitgevoerd in verschillende sectoren. Je leert hierdoor diverse sectoren kennen en je in korte tijd een nieuwe omgeving eigen te maken. Vanaf dag 1 krijg je de ruimte om mee vorm te geven aan het eindresultaat en kan je interne en externe gesprekken en discussies meevoeren. Daarnaast voorzien we op regelmatige tijdstippen interne en externe opleidingen gericht op de typische consultancy skills zoals projectmanagement of communicatie- en presentatietechnieken. In functie van je individuele behoeften en benodigde vaardigheden voor specifieke projecten kunnen ook individuele opleidingen worden ingepland. Tenslotte krijgen starters in hun een eerste jaar een mentor toegewezen. Een mentor maakt een starter wegwijs binnen ons bedrijf en is het aanspreekpunt voor alle kwesties die de startende consultant wil bespreken.

In welke regio is Policy Research werkzaam?

De meeste projecten voeren we uit binnen Nederland en België, voor een klein aantal internationale / Europese projecten worden werkbezoeken afgelegd daarbuiten. Afhankelijk van het type project kan de opdracht in meerdere of mindere mate vanuit onze kantoren of bij de klant worden uitgevoerd. Regelmatig worden gemengde projectteams (Belgische en Nederlandse consultants) samengesteld om de optimale mix van competenties en ervaring bijeen te brengen. Onze Belgische klanten zijn grotendeels actief in de provincie Antwerpen en Brussel, maar ook in Limburg en Oost- en West-Vlaanderen zijn een aantal klanten gevestigd. Binnen Nederland werken we vaak voor klanten gevestigd in de Randstad. Voor projecten in Curaçao wordt inhoudelijke ondersteuning geboden vanuit onze kantoren in Antwerpen en Rotterdam.

Kan ik kiezen voor een bepaald type project?

De meeste consultants bij Policy Research zijn generalisten die graag de uitdaging aangaan om een breed spectrum van projecten uit te voeren. Bij de staffing wordt wel rekening gehouden met de sterktes en voorkeuren van de consultants.

Contactformulier

Heb je vragen over onze organisatie, aanpak of diensten? Vul dan het formulier hiernaast in en wij nemen spoedig contact met je op. Ben je geïnteresseerd om bij Policy Research te komen werken? Klik dan op 'Carriere' voor de mogelijkheden en contactgegevens.